Fiecare client este important pentru noi şi îi asigurăm atenţie maximă.

Organizator de transporturi interne şi internaţionale feroviare şi rutiere

Elas este un organizator de logistică ce oferă o gamă variată de servicii integrate de ransport în cele mai bune condiţii tehnice şi comerciale.

Societatea noastră este specializată în transportul mărfurilor ”door-to-door” pe cale ferată, rutier sau în sistem multimodal.

Elas dispune de un sitem complet digitalizat pentru plasarea comenzilor, urmărirea transporturilor, emiterea avizărilor şi gestionarea stocurilor.

Compania noastră încurejează şi promovează e-comunicarea.

Prin soluţiile oferite promovăm şi realizăm un transport ecologic.

Echipa noastră deţine o vastă experienţă în domeniul transporturilor, manipulărilor şi depozitării de marfă, sens în care oferim servicii de:

Organizarea de transporturi ferviare de marfă
Organizarea de transporturi rutiere de marfă
Manipulare de marfă şi containere în terminale specializate
Depozitarea mărdurilor în spaţii amenajate
Depozitara containerelor în terminale specializate
Consultanţă pentru pentru alegerea celui mai optim sistem de transport şi pentru derularea transportului
Monitorizarea 24/24 a transporturilor
Informări pe e-mail o singură data pe zi (lucrătoare sau nelucrătoare), sau de câte ori este nevoie într-o zi, cu privire la derularea operaţiunile de transport sau depozitare
Asigurare a comunicării, de căte ori este nevoie şi ommunicate de oră sau de zi (lucrătoare sau nelucrătoare), pentru rezolvarea punctuală a tuturor problemelor
Deplasări în teren, acolo unde se impune, pentru coordonarea sau supravegherea operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfurilor;
întocmirea graficelor de încărcare/descărcare împreună cu clienţii
Implementarea întocmai a graficelor de încărcare/descărcare ommunicate de către clienţi
Transport, depozitare si manipulare pentru o perioadă de 365 zile/an